\
Home » Daily Devotional » Christ-centered devotion January 9, 2023 Tanggalin Ang Sama Ng Loob

Christ-centered devotion January 9, 2023 Tanggalin Ang Sama Ng Loob

Support the Good work on this Blog

CLICK HERE TO Donate

God Bless you


Table of Contents

Christ-centered devotion January 9, 2023 Tanggalin Ang Sama Ng Loob
VIVA JESUS NAZARENO
VIVA JESUS NAZARENO

Support the Good work on this Blog

CLICK HERE TO Donate

God Bless you

Paycheap.ng
Alisin n’yo ang anumang samaan ng loob. -Efeso 4:31
Basahin: Ruth 1:3–5, 20–21

And Elimelech Naomi’s husband died; and she was left, and her two sons.

And they took them wives of the women of Moab; the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth: and they dwelled there about ten years.

And Mahlon and Chilion died also both of them; and the woman was left of her two sons and her husband.

Ruth 1:20–21

20 And she said unto them, Call me not Naomi, call me Mara: for the Almighty hath dealt very bitterly with me.


Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

21 I went out full and the Lord hath brought me home again empty: why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me?

Nkararanas tyong lahat ng mtinding kalungkutan sa buhay ntin. Dahil dito, maaaring mgkaroon tyo ng mga sama ng loob. Maaaring may sinabing hindi maganda sa atin, hindi ntupad ang mga pangarap ntin, o may taong nkasakit sa atin. Kpag inilapit ntin sa Dios ang mga hinanakit ntin, papawiin at tatanggalin Nya ang mga ito. Papalitan ng Dios ng kgalakan ang bwat sama ng loob na ndarama ntin.

Ano ang ikinasasama ng loob mo, na kinakailangan ang tulong ng Dios?
Panginoon, tulungan Mo po kming huwag mgtanim ng sama ng loob sa iba. Tanggalin Mo po ang mga ito para sa kaluwalhatian Mo.
Purihin ang Salita ng Dios
Happy Monday kapatid
Good morning
God bless

Leave a Reply

Open Heavens Daily Devotional guide was written by Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, one of the largest evangelical church in the world and also the President of Christ the Redeemer’s Ministries. The Open Heavens devotional application is available across all mobile platforms and operating systems: iOS, Android, Blackberry, Nokia, Windows Mobile and PC.

Discover more from Open Heavens and RCCG Daily Publications

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading